BES stopaj iadesi

Bireysel emeklilikte stopaj kesintisi
Herhangi bir emeklilik şirketinden bireysel emeklilik yaptıran birinin 10 yıldan daha az bir süre içinde ya da 10 yıl beklemiş olsa dahi 56 yaşını beklemeden parasını çekmiş olması durumunda hem ana para hem de getirisinden alınan bir stopaj vergi kesintisi vardı.

Yeni BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) kanunu
Bu haksız kesinti için pek çok BES mağduru mahkemeye koşup dava açmış ve bu davaları kazanmıştı. Alınan bu vergilerin anapara üzerinden olanının mahkeme kararıyla iade edilmesi üzerine yeni çıkan BES kanunu ile stopaj konusunda bir düzenleme yapıldı.

BES'ten ayrılanlara vergi iadesi
BES'ten ayrılıp parasını çekmiş ve yukarıdaki gibi anaparasından stopaj kesintisi yapılmış olanlara yeni BES kanunu ile müjdeli haber çıkmış oldu. Çünkü böylelikle anaparalarından alınmış vergiyi dava açmaksızın geri alabilecekler.

BES vergi geri ödeme
Ödemiş olduğunuz vergiyi geri almak çok kolay.

1) Bugüne kadar dava açmadıysanız
Öncelikle ayrıldığınız emeklilik şirketine başvurup, ayrılma dönemindeki ana para tutarınızı ve stopaj miktarını gösteren bir belge alıyorsunuz. Ardından aşağıda yer alan BES iadesi dilekçe örneğini doldurup ilgili vergi dairesine başvuru yapıyorsunuz.

2) Daha önce dava açtıysanız
Bu durumda ilk olarak davanızı geri çekiyorsunuz. Sonra yukarıdaki prosedürü uyguluyorsunuz.

İade başvurusunu yapmak için bir yıllık süreniz var.

BES iadesi hesaplama
10 yılı BES'te kalmadan ayrılmış iseniz %15 stopaj kesintisi, 10 yıl bekleyip ama 56 yaşını beklemeden ayrılmışsanız %10 stopaj kesintisi alınıyordu. Sistem 2003 yılında hayata geçtiği için zaten 10 yıldan uzun süre sistemde kalan kimse yok. Yani bugüne dek BES'ten ayrılan herkesin hem ana parasından hem de bu paranın getirisi üzerinden %15 kesinti yapıldı.

Bu durumda, örneğin 5.000 TL anaparası olan biri bir şekilde sistemden çıkmışsa, şu an başvurması durumunda 750 TL iadeyi devletten alma hakkı var. Özetle bes iade hakkı herkes için anaparanın yüzde 15'idir.

BES vergi iadesi dilekçesi

T.C.MALİYE BAKANLIĞI
BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Vergilendirme Grup Müdürlüğü'ne

29.6.2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13.6.2012 tarihli ve 6327  sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesinde yer alan düzenleme kapsamında, iştirakçisi bulunduğum bireysel emeklilik/sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş emeklilik/şahıs sigorta poliçemin sona erdirilmesi nedeni ile tarafıma yapılan ödemelerden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesi kapsamında tevkif edilerek ödenen vergilerin, aynı kanunun 75 inci  maddesine eklenen dördüncü fıkra hükmüne göre belirlenen menkul sermaye iradı üzerinden yürürlükte olan orana göre hesaplanan tutarı aşan kısımla ilgili dava açmayacağımı /açılmış bulunan davalardan feragat ettiğimi beyan ederek iade edilmesi hususunu bilgilerinize arz ederim.

Adres:
Adı Soyadı :

Tarih - İmza

BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETİNİN
Unvanı:
Vergi Numarası:
Poliçe Numarası:

ÖDEMENİN YAPILACAĞI
Banka Adı:
Şube Adı:
IBAN Numarası:
TC Kimlik Numarası:
İrtibat Telefon:

EKLER
1) BES sözleşmesinin başlangıç ve bitiş tarihleri ile yapılan kesintileri gösteren belgelerin bir örneği,
2) Açılmış dava bulunması halinde, ilgili yargı merciinden davadan feragat edildiğine dair şerhli dilekçe veya mahkemenin feragat nedeniyle davanın reddine dair vereceği karar örneği.

1 yorumlar:

Serkan Topal dedi ki...

Allah razı olsun, BES anaparamdan kesilen paranın iadesi için dilekçe örneği arıyordum. Karşıma hep dava açmak için olan örnek çıkıyordu, nihayet dava açmaksızın stopaj iadesini sağlayacak bir dilekçe buldum.