BES devlet katkısı nedir, ne zaman?

Yeni BES (bireysel emeklilik sistemi) kanunu ile artık bes'te vergi iadesi dönemi sona eriyor. Bundan böyle, emeklilik şirketlerinden emeklilik ödemesi dekontu alıp gelir vergisinden iade için insan kaynaklarına verme olmayacak. Bunun yerine bes katılımcılarına devlet katkısı ödenecek.

BES Devlet Katkısı Nedir?
Devlet tarafından tüm katılımcılara (işveren grup emeklilik planı katılımcıları hariç) belirli limitler dahilinde yapılan ek ödeme’dir.  Bu ödeme Devlet tarafından katılımcının bireysel emeklilik hesabına yapılır.  Yapılan ödeme belirlenen bir fonda değerlenir.

Devlet Katkısı Oranı Nedir?
Yeni uygulama kapsamında, Devlet Katkısının oranı %25’dir; Örneğin, 100 TL katkı payı (KP) için devlet de katılımcı için açılacak olan alt hesaba 25 TL katkı payı yatıracak.

Devlet Katkı Payı Ödemesinin Başlangıç Tarihi Ne Zaman?
BES devlet katkısı ne zaman? sorusunun yanıtı şöyle: Devlet,  01.01.2013 tarihinden itibaren yapacağınız katkı payı ödemelerinize katkı yapmaya başlayacak.

Devlet Katkısından  Kimler Yararlanabilecek?
Vergi mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın tüm bireysel emeklilik katılımcıları.

Devlet Katkısının bir limiti varmıdır?
Devletin katılımcılar adına yatıracağı katkı payı, yıllık brüt asgari ücretin %25’ini geçemez.

Devlet Katkısını hakediş süreleri nelerdir?
Devlet Katkısını  hakedilebilmesi için kademeli bir yapı söz konusudur.

Ayrılma Süresi                        Devlet Katkısı Hakediş Oranı (%)
3 Yıldan Az                                               0
3 Yıldan Fazla 6 Yıldan Az                         15
6 Yıldan Fazla 10 Yıldan Az                       35
10 Yıldan Fazla 56 yaşından önce               60
10 Yıldan Fazla 56 Yaşından Sonra           100
 
Erken ayrılmam durumunda Devlet Katkısının hak etmediğim tutarı ne olacak?
Devlete iade edilecek. 

Mevcut Katılımcıların hakediş süreleri ile ilgili bir avantajı var mı?
Evet.  Mevcut müşterilerin hakediş sürelerine yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl sistemde kalmak koşulu ile bir defaya mahsus olmak üzere aşağıdaki süreler eklenecektir.

01.01.2013’den önce sisteme dahil olan katılımcılar için;
  • Sistemden 3 yıldan fazla 6 yıldan az bulunan katılımcılara:  1 yıl
  • Sistemden 6 yıldan fazla 10 yıldan az bulunan katılımcılara:  2 yıl
  • Sistemde 10 yıldan fazla bulunan katılımcılara:  3 yıl
 
Aynı Şirkette Birden Fazla Sözleşmem Var. Tüm Sözleşmelerim için Devlet Katkısı Alabilirmiyim? 
Evet. Ancak, Devlet Katkısı sözleşme bazında değil, katılımcı bazında ödenmektedir.  Birden fazla sözleşmeye sahip olan katılımcıya yapılacak olan Devlet Katkısı yıllık brüt asgari ücretin %25’ini geçemez.  

Birden fazla emeklilik şirketinde sözleşmem var. Devlet Katkısından nasıl faydalanacağım?
Bir katılımcının kaç şirkette hesabı olursa olsun kendisine yapılacak Devlet Katkısının toplamı Yıllık Brüt Asgari Ücretin %25’i geçemez.   Farklı şirketlere ödenen katkı payları Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından konsolide edilir  ve her bir şirketteki sözleşmeye ödenen katkı payı tutarına bağlı olarak oransal bir şekilde ilgili şirketlere Devlet Katkısı dağıtılır. 

Yatırdığım Ek Katkı Paylarından da Devlet Katkısı Kazanabilecek miyim?
Kazandığınız Devlet Katkısı toplamı Yıllık Brüt Asgari Ücretin %25’ini geçmemek kaydı ile Sisteme yatıracağınız her türlü katkı payı üzerinden %25 oranında Devlet Katkısı kazanabileceksiniz. 

Eşimin Adına Katkı Payı Ödüyorum.  Devlet Katkısından Kim Faydalanacak?
Devlet Katkısı sözleşme sahibi adına açılacak alt hesaba yani eşinizin sahip olduğu sözleşmeye yapılacak ve bu hakdan kendisi faydalanacaktır.

Grup Emeklilik Planlarında Devlet Katkısı Uygulaması Nasıl Olacak?
Grup Planlarında Devlet Katkısı uygulaması, yukarıdaki maddelerde açıkladığımız şekilde yasal sınırlar içerisinde gerçekleştirilecektir.  Ancak, işverenin çalışanları adına yapacakları her türlü katkı payı ödemeleri üzerinden Devlet Katkısı yapılmaz.

Devlet Katkısından Yararlanabilmek İçin Ödeme Makbuzunu Göndermem Gerekiyor Mu?
Hayır. Devlet Katkısı ödemesi Devlet tarafından otomatik olarak her hangi bir belge ibraz etmeye gerek kalmadan gerçekleştirilir.

İşverenlerin Çalışanları Adına Ödedikleri Sözleşmeler İçin Bir Avantaj Söz Konusu Mu? 
İşverenler, çalışanları için ödedikleri katkı paylarını ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmıyor ise vergiden düşebileceklerdir.  Bu oran eskiden %10 idi.

İşveren Grup Emeklilik Sözleşmelerindeki Hakediş Sürelerinde Bir Değişiklik Var Mı?
Evet, eski kanunda çalışan en çok 5 yıl içinde işverenin kendisi adına ödediği katkı paylarının tamamına hak kazanıyordu.  Yeni kanunla birlikte iş veren bu süreyi 7 yıla kadar belirleyebilir.

Sistemden Çıkışta Stopaj Uygulamasında Ne Gibi Değişiklikler Var?
Birikimlerin geri ödenmesinde vergilendirme birikim toplamı üzerinden değil; sadece getiri üzerinden yapılacak. 

Irat (gelir) Üzerinden uygulanacak stopaj oranları;
  • 10 Yıldan Önce Sistemden Ayrılanlar İçin: %15
  • Sistemde 10 Yıl Katkı Payı Ödemiş 56 Yaşından Önce Ayrılanlar İçin:  %10
  • Sistemde 10 Yıl Katkı Payı Ödeyerek 56 Yaşında Emeklilik Hakkı Kazananlar İçin:  %5
Devlet Katkısı’nın istisnası var mı?
Evet. 29.06.2012 ile 29.06.2014 tarihleri arasında sahip oldukları bireysel emeklilik sözleşmelerini sonlandırarak sistemden ayrılan katılımcılar, mevcut diğer emeklilik sözleşmeleri ile yeni akdedeceği emeklilik sözleşmeleri kapsamında 31.12.2014 tarihine kadar bireysel emeklilik sözleşmesine yapacakları katkı payları için Devlet Katkısına hak kazanamazlar.

0 yorumlar: