Mikro sigorta nedir?

Mikro sigorta nedir?
Artık Türkiye'de de adını duymaya başladığımız mikro sigorta (micro insurance) tam olarak nedir?

Mikro sigorta, bir sigorta türüdür. Düşük prim ve buna bağlı olarak düşük teminat limitleri vardır bu yüzden düşük gelir grubundaki bireyler ve işletmeler için tasarlanır.

Mikro sigortanın amacı nedir?
Yukarıda da bahsedildiği üzere, mikro sigorta makul primlerle ile yoksul insanlara sigorta güvencesi sunduğu için amaç normal sigortalar yani göreceli olarak daha yüksek primlerle ile sigorta teminatı satın alamayacak kişilerin ve işyerlerinin sigorta satın alabilmesi olarak özetlenebilir.

Mikro sigorta primleri nasıl daha ucuz olabiliyor?
Mikro sigortayı klasik anlamdaki sigorta ürünlerinden daha ucuz kılan bir kaç temel faktör vardır:

- Teminatların ve sigorta şirketinin diğer sorumluluklarının daha az olması.
- Maliyet kalemlerinin daha dar olması (örneğin, pazarlama bütçesi, dağıtım harcamaları vb.
- Mikro sigortalar genellikle toplumsal bir dernek, vakıf, proje, risk havuzu uygulaması gibi dayanışma unsurları ile işbirliği içinde verildiğinden, ilgili bazı masrafları başkalarıyla paylaşılabilir.

Mikro sigorta türleri
Mikro sigorta kapsamında pek çok klasik anlamda sigorta ürünü satın alınabilmektedir:
  • Tarım mikro sigortası.
  • Hayvan hayat mikro sigortası.
  • Yangın mikro sigortası.
  • Hayat mikro sigortası.
  • Hırsızlık mikro sigortası.
  • Vefat mikro sigortası.
  • Doğal afet mikro sigortası.
  • Kaza mikro sigortası.
Mikro sigortanın yararı nedir?
Mikro sigorta toplumsal gelişim ve ekonomik kalkınma anlamında önemli bir araç olarak kullanılabilir. Mikro finansman, mikro kredi gibi düşük gelir grubundaki bireylerin ekonomiye katılımlarını artıracak araçlarla bir arada kullanıldığında bu sistemlerin uzun vadeli sürdürülebilirliklerini de artırmaktadır.

Mikro sigorta nasıl çalışır?
Mikro sigorta sistemi sadece bu iş için kurulmuş sigorta şirketleri tarafından olduğu gibi normal sigorta ürünlerinin yanı sıra mikro sigorta ürünleri de satan sigorta şirketleri (örneğine Türkiye'de Güneş Sigorta) tarafından da işletilebilmektedir.

0 yorumlar: