Sigorta Tahkime Nasıl Başvurulur?

Sigorta Tahkim Nedir?
Eğer sigorta şirketiniz Sigorta Tahkim Komisyonu üyesiyse ve şirketin size verdiği yanıt sizi tatmin etmedi ise ya da şirketten 15 iş günü içinde cevap alamadıysanız başvuru formunu doldurup gerekli belgeleri de ekine koyarak Tahkim Komisyonu’na şahsen ya da postayla başvuruda bulunabilirsiniz.

Sigorta Tahkim'e Nasıl Başvurulur?
Komisyona gidilebilmesi için, sigortacılık yapan kuruluşla uyuşmazlığa düşen kişinin, uyuşmazlığa konu teşkil eden olay ile ilgili olarak sigortacılık yapan kuruluşa gerekli başvuruları yapmış ve talebinin kısmen ya da tamamen olumsuz sonuçlandığını belgelemiş olması gerekir. Sigortacılık yapan kuruluşun, başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içinde yazılı olarak cevap vermemesi de Kurula başvuru için yeterlidir.

Sigorta Tahkim'e Başvuru Ücreti Var mı? Varsa Ne kadar?
Tahkim Komisyonu'na başvuruda bulunabilmek için bir başvuru ücreti ödenmesi gerekir. Bu ücret uyuşmazlığa konu miktarın bedeline göre değişir:

Uyuşmazlığa
Konu Miktar (TL)
Başvuru Ücreti
(TL)
0 -  5.000
35
5.001 - 15.000
100
15.001 ve üzeri
250

Sigorta Tahkim Komisyonu Nasıl Çalışır?
Sigortacılık yapan kuruluşla uyuşmazlığa düşen kişinin Komisyona başvurusu, öncelikle raportörler tarafından incelenir. Raportörler en geç on beş gün içinde incelemelerini tamamlamak zorundadır. Raportörler tarafından çözümlendirilemeyen başvurular sigorta hakemine iletilir. Uyuşmazlığa hangi sigorta hakeminin bakacağı, Komisyon tarafından sigorta hakemi listesinden seçilir. Komisyon, işin niteliğine bağlı olarak en az üç sigorta hakeminden oluşan bir heyet oluşturulmasına karar verebilir. Ancak, uyuşmazlık konusu miktarın 15.000 Türk Lirası ve üzerinde olduğu durumlarda heyet oluşturulması zorunludur. Heyet kararını çoğunlukla verir. Hakemler, sadece kendilerine verilen evrak üzerinden karar verir. Seçilen sigorta hakemi mücbir nedenler ve umulmayan haller hariç olmak üzere görevi reddedemez. Bununla birlikte, taraflar, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda yer alan hâkimi ret nedenlerine dayanarak hakemi reddedebilir. Ret talebi Komisyona, durumun öğrenildiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde bir dilekçeyle yapılır. Ret talebi üzerine Komisyon müdürü, iki tarafın görüşlerini dinledikten sonra bu konuda en geç beş iş günü içinde karar verir.

Hakemler, görevlendirildikleri tarihten itibaren en geç dört ay içinde karar vermeye mecburdur. Aksi halde, uyuşmazlık yetkili mahkemece halledilir. Ancak, bu süre tarafların açık ve yazılı muvafakatleriyle uzatılabilir. Hakem, kararını Komisyon müdürüne bildirir. Komisyon müdürü, kararı, en geç üç iş günü içinde davayı görmeye yetkili mahkemeye iletir.

Uyuşmazlığa düşen taraflar arasında, açık ve yazılı şekilde yapılması gereken sözleşme ile daha yüksek bir tutar belirlenmemişse, hakemin verdiği 40.000 Türk Lirasına kadar olan kararlar her iki taraf için kesindir. Bu rakamın üzerindeki kararlar için temyize gidilebilir.

Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Formu (pdf)

Sigorta Tahkim Komisyonu iletişim bilgileri:
Adres: Kısıklı Cad. Aksel iş Merkezi No :35/A Kat:2 - 34662 Üsküdar, İstanbul
Telefon : 0216 651 65 65
Fax : 0216 651 42 22
E-posta (e-mail): bilgi@sigortatahkim.org

Detaylı bilgi için: Sigorta Tahkim Komisyonu resmi web sitesi.

1 yorumlar:

Hakan Cansöz dedi ki...

Elinize sağlık, süper bir bilgi paylaşımı olmuş..