SGK Yeni Sigortalılık Türleri Neler? (4A, 4B, 4C)

Yeni sigorta mevzuatı çerçevesinde SGK sigortalılık türleri değişmiş oldu. Böylece eskiden SSK, Bağkur gibi adlar altında yer alan sosyal güvenlik sigortaları farklı bir statü sınıflandırmasına geçmiş oldu.

Halk arasında 4A'lı, 4B'li ve 4C'li olmak üzere üç ana başlıkta yer alan sigortalı grupları, bu ismi Sosyal Güvenlik Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının a, b ya da c bendinde yer alan tanımlamalar uyarınca almaktadır.

Kimler 4A Sigortalı (4A'lı)?
Eski adıyla SSK'lı sigortalılar. Yani:

- Mülga 506 sayılı Kanuna tabi olarak hizmet akdiyle çalışanlar.
- Bazı maddeleri mülga 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında tarım işlerinde hizmet akdiyle ve süreksiz çalışanlardan, Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla sigortalılıkları devam edenler veya 1/3/2011 tarihinden itibaren tarımda hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar.

Kimler 4B Sigortalı (4B'li)?
Eski adıyla Bağ-Kur'lu sigortalılar. Yani:

- Mülga 506 sayılı Kanunun 85 ve 86 ıncı maddeleri kapsamındaki isteğe bağlı ve topluluk (avukat ve noterler) sigortasına tabi olarak prim ödeyenler.
- Mülga 1479 sayılı Kanun kapsamında kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar.
- Mülga 1479 sayılı Kanunun 79 ncu maddesi kapsamında isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler.
- Mülga 2926 sayılı Kanuna göre tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar.
- Bazı maddeleri mülga 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesi kapsamında isteğe bağlı primi ödeyen kamu görevlileri.

Kimler 4C Sigortalı (4C'li)?
Eski adıyla Emekli Sandığı'ndan sigortalılar. Yani:

- Bazı maddeleri mülga 5434 sayılı Kanun kapsamında kamu görevlisi olarak görev yapanlar.

0 yorumlar: