Kasko Trafik Sigortası Farkı

Trafik sigortası, genellikle kasko sigortası ile karıştırılabilen bir sigortadır. Halbuki trafik sigortası kaskodan farklı olarak kendi aracınızdaki zararlara değil başkalarının aracında meydana gelecek zararlara (ya da üçüncü şahıslarla ilgili sebep olacağınız diğer zararlara) karşı sigorta teminatı sunar.

Bir başka deyişle, trafik sigortası sadece üçüncü şahıslara verilen zararları karşılamakta olup kendi aracınızın hasarını ödemez, bunun için kasko sigortası yaptırmanız gerekir.

Trafik sigortası, yine kaskodan farklı olarak, kanunen yaptırılması mecburi bir sigortadır. Bir başka deyişle kasko yaptırmak isteğe bağlı olmakla birlikte, tüm araç sahipleri mutlak suretle trafik sigortası yaptırmak zorundadır. Eğer yapılan trafik kontrollerinde bir aracın trafik sigortası olmadığı tespit edilirse, söz konusu araç sigorta yapılana kadar trafikten men edilir; ayrıca para cezası uygulanır.

Trafik sigortası olmayan araçların fenni muayeneleri de yapılmaz.

0 yorumlar: