En İyi Hayat Sigortası

Hayat Sigortası Nedir?
Hayat sigortaları kasko, trafik, konut sigortaları gibi hayatdışı sigortalarının aksine maddi varlıklar için değil insan hayatıyla ilgili risklere karşı teminat sunan sigortaların genel adıdır.

Hayat sigortaları temel olarak iki risk grubu için teminat sunar: ölüm ve emeklilikte yeterli gelire sahip olamama. Bu çerçevede de birikimli hayat sigortası ve vefat teminatlı hayat sigortası olarak iki genel alt hayat sigortası türü vardır.
Ölüm odaklı hayat sigortaları vefat teminatı sunar, böylelikle sigortalının ölmesi durumunda varislerine sigorta şirketi tarafından sigorta bedeli tutarınca bir para ödenir.

Emeklilikte gelir sağlamaya yönelik olan birikim teminatlı hayat sigortaları ise bir yatırım aracı gibi hareket ederek, sigortalının ödeyeceği primlerle poliçe sonunda toplu ya da maaş gibi belirli aralıklarla para ödenmesini sağlar.

İnsan hayatına yönelik risklere karşı güvence sunduğu için hayat dışı sigortalara kıyasla genellikle daha uzun vadeli olan sigortalardır.

Hayat Sigortası Hesaplama
Vefat teminatı sunan hayat sigortalarının primi hesaplanırken prim miktarını belirleyen temel faktörler şunlardır:
  • Sigortalının yaşı,
  • Cinsiyeti,
  • Mesleği.
Birikimli hayat sigortalarında ise sigortalının gelir seviyesine bağlı olarak ödeyeceği prim kendisi tarafından belirlenir.
Sigortalının intihar ya da intihara teşebbüs sonucunda hayatını kaybetmesi durumunda, aralıksız olarak üç yıl (sigorta sözleşmesi ile süre kısaltılmadıysa) boyunca prim ödenmiş hayat sigortalarında sigorta şirketi tazminat ödemekle yükümlüdür. Bu uygulamanın arkasındaki düşünce, bir insanın intihar etme kararını üç yıl gibi uzun bir süre önce alarak sadece sigorta şirketinden varislere para ödenmesi amacıyla sigorta yaptırıp sonrasında intihar etmeyeceği şeklindeki inanıştır.

Hayat sigortalarında, sigortadan faydalanacak kişinin yani lehdarın sigortalıyı öldürmesi durumunda lehdar tazminattan mahrum kalacaktır.

Sigorta şirketleri hayat ve hayat dışı şirketleri olarak kurulmakta olup; hayat dışı sigorta şirketleri hayat, hayat şirketleri ise hayat dışı sigorta ürünlerini satamaz.

En İyi Hayat Sigortası
En uygun hayat sigortası sunan en iyi hayat sigortası şirketini bulmak için SigortaSorgu.com endeksi kısa bir süre sonra burada yayımlanacak!

0 yorumlar: